how to write an essay describing yourself free essay writer how to write lab report
how to structure an essay example paperhelp.nyc how to write cover letter of cv
how to write examples in essay paperhelp how to write an essay response

ZWROTY

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 10 dni bez podania przyczyny. Zapis ten nie stosuje się jednak do ubrań szytych na miarę. Regulamin.

Jak dokonać zwrotu:

1 – Wypełnić i wydrukować oświadczenie o zwrocie towaru

2 – Wysłać oświadczenie wraz ze zwracanym produktem w oryginalnym opakowaniu i z dowodem zakupu na adres: MX Studio Michał Podogrodzki, ul. Kwadrat 12, 05-080 Hornówek. Koszty przesyłki w przypadku zwrotu ponosi Klient

3 – Jeżeli zwracany produkt wróci w stanie nienaruszonym w oryginalnym opakowaniu i z wymaganymi dokumentami, uiszczona przez Klienta kwota zostaje przelana na wskazane w oświadczeniu konto.

Więcej szczegółów w Regulaminie.

REKLAMACJE

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Klient ma prawo zareklamować wadliwy towar.

Jak dokonać reklamacji:

1 – Wypełnić formularz reklamacji i wysłać go mailem na adres: reklamacje@bamaxnet.pl. Pracownik sklepu Bamaxnet.pl skontaktuje się, by umówić kuriera (przesyłka na koszt sklepu).

2 – Przesłać za pośrednictwem umówionego kuriera reklamowany produkt wraz z wydrukiem wypełnionego formularza reklamacji oraz dokumentem potwierdzającym zakup na adres: MX Studio Michał Podogrodzki, ul. Kwadrat 12, 05-080 Hornówek.

3 – Poczekać na rozpatrzenie reklamacji. Zarówno w przypadku jej przyjęcia, jak i odmowy Klient otrzymuje uzasadnienie decyzji na piśmie listem poleconym.

Więcej szczegółów w Regulaminie.

0