how to write an essay cae freeessaywriter.org how to write english directions
how to write a good essay structure www.paperhelp.nyc how to write an essay header
how to write ielts essay conclusion paperhelp.nyc how to write an essay you don’t care about

Szanowni Państwo, celem zapewnienia Państwu pełnej informacji na temat prawa do otrzymania kopii danych osobowych jakie Państwa dotyczą poniżej przedstawiono zasady realizacji wniosku jaki są Państwo uprawnieni złożyć:

1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do MX Studio Michał Podogrodzki (dalej „Firma”) z wnioskiem o potwierdzenie, że Firma przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres ul. Kwadrat 12, 05-080 Hornówek lub wiadomości elektronicznej na adres biuro@bamaxnet.pl. W razie braku przetwarzania przez Firmę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.

2. Firma niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego w podany na niniejszej stronie internetowej sposób. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Firmę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.

4. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Firmy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Firmę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Firmę, a w razie jego braku z działającym w ramach Spółki koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.

5. Firma przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Firmy dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Firma dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.

6. W ramach realizacji prawa dostępu do danych wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu.
Zakres informacji obejmuje:

  • cel przetwarzania,
  • kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  • planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  • prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

Prywatność użytkowników sklepu internetowego bamaxnet.pl ma najwyższe znaczenie. Szczególnie dbamy o ochronę danych osobowych osób korzystających z naszego serwisu. Wykorzystujemy odpowiednie środki technologiczne uniemożliwiające ingerencję w dane osobowe użytkowników osobom nieupoważnionym.

Rejestracja
W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług świadczonych naszym użytkownikom proponujemy rejestrację. Formularz rejestracyjny umożliwia podanie danych takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz kraj zamieszkania. W formularzu podajemy również email oraz hasło, które są wykorzystywane przy logowaniu się do wszelkich usług portalu. W celu dopełnienia rejestracji użytkownicy potwierdzają, ze akceptują regulamin portalu oraz wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych w celach promocyjnych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i w każdym momencie użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania podanych danych osobowych na stronach swojego profilu w sklepie bamaxnet.pl.

Cookies
Niniejsza Polityka dotyczy plików cookie i odnosi się do sklepu internetowego bamaxnet.pl, którego właścicielem jest: MX Studio Michał Podogrodzki, NIP: 118-123-95-66, Regon: 141046085 z siedzibą; 05-080 Hornówek, ul. Kwadrat 12. Korzystając z serwisu bamaxnet.pl. wyrażasz zgodę na zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu. Pliki cookie używane przez bamaxnet.pl.

Stałe – Pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.

Sesyjne – Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Pliki cookie podmiotów trzecich:

Analityczne – Pliki zapisywane przez: Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów Rezygnacja (opt-out).

Reklamowe – Pliki zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych.

Społecznościowe i inne – Pliki zapisywane przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+), logowaniu do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego (Facebook), oglądaniu filmów (YouTube).Większość plików cookie podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Zarządzanie plikami cookie
Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz. Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu.

Logi serwera
W trakcie korzystania przez użytkowników z serwisu, zbieramy informacje o adresach IP użytkowników. Są one zbierane na podstawie logów serwera i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz technicznych.

Zmiany polityki prywatności
O wszelkich zmianach w polityce prywatności, wynikających ze zmian technologicznych i ustawodawczych, poinformujemy użytkowników po ich wprowadzeniu.

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności lub usunięcia konta z bamaxnet.pl prosimy o kontakt przez email: biuro@bamaxnet.pl.

Usunięcie konta
Aby usunąć konto z bamaxnet.pl prosimy o kontakt przez email: biuro@bamaxnet.pl

0